• تراکت یا پوستر لایه باز تبلیغاتی سبز رنگ ارتقای بازاریابی در مشاغل و تخصص های پزشکی و درمانی با تصویر پزشک با عکس رادیولوژی در دست
  25,000 تومان
 • پوستر لایه باز با مفهوم پزشک خانواده و سلامتی برای همه با تصویر پزشک با استتوسکوپ در دست یا گوشی پزشکی و روپوش سفید و زمینه سفید و آبی
  25,000 تومان
 • تراکت و پوستر لایه باز پزشکی و درمان + PSD با زمینه به رنگ سفید و آبی با تصویر پزشک با لباس جراحی بر تن
  35,000 تومان
 • تراکت و پوستر لایه باز پزشکی و مامایی + PSD
  35,000 تومان