• تراکت یا پوستر لایه باز تبلیغاتی سبز رنگ ارتقای بازاریابی در مشاغل و تخصص های پزشکی و درمانی با تصویر پزشک با عکس رادیولوژی در دست
    25,000 تومان
  • پوستر لایه باز با مفهوم پزشک خانواده و سلامتی برای همه با تصویر پزشک با استتوسکوپ در دست یا گوشی پزشکی و روپوش سفید و زمینه سفید و آبی
    25,000 تومان