• پوستر یا تراکت لایه باز پیام های سلامتی یا تبلیغات خدمات پزشکی درمانگاه ها یا بیمارستان یا مطب شخصی پزشکان
    25,000 تومان