• عکس با کیفیت لپ تاپ و اینترنت وسیله ای جهت ارتباط با افراد مختلف در جهان وسیله ای برای ارتباط جمعی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تصویری نشان دهنده از فضای مجازی و دهکده جهانی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تصویری ار فضای مجازی و فناوری ارتباط جمعی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت فردی در حال استفاده از فضای مجازی و فضای ارتباط جمعی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت شخصی در حال چت کردن با لپ تاپ و ارتباط در فضای مجازی با افراد گوناگون
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت فردی در حال تایپ کردن و چت با لپ تاپ و تصاویر پروفایل اشخاص گوناگون در فضای مجازی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت فردی در حال استفاده از لپ تاپ و چت و تایپ کردن
  20,000 تومان