• عکس با کیفیت تبلیغاتی کارت اعتباری به شکل کیف پول که دلار از آن در حال بیرون ریختن است
    25,000 تومان
  • عکس با کیفیت تبلیغاتی کارت اعتباری که پرجم ترکیه روی آن حک شده است
    20,000 تومان