• کارت شناسایی اعضای تیم یا آی دی کارت آبی و سفید رنگ لایه باز معرفی اعضای گروه علمی ، تیم ورزشی یا اعضای شرکت کننده در همایش ، جشنواره یا نمایشگاه
    30,000 تومان