• قاب ، فریم عکس شش ضلعی تزئین شده با گل های لیلیوم زرد رنگ
    20,000 تومان
  • طرح یا نقاشی فانتزی با مداد شمعی گل های لیلیوم یا نیلوفر آبی با رنگ بندی تیره
    30,000 تومان