• قاب عکس سفید تزئین شده با گل های ژربرا بنفش رنگ و مینا سفید و بنفش رنگ
    20,000 تومان