• عکس با کیفیت آزمایش MRI و تصویر برداری از مجموعه ای از جمجمه های سر
  عکس با کیفیت آزمایش MRI و تصویر برداری از مجموعه ای از جمجمه های سر
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI و پرتونگاری از قسمت ها و اعضای بدن کودک ( سر ، دست ، پا ، شکم ، لگن ، گردن ، زانو و آرنج )
  عکس با کیفیت آزمایش MRI و پرتونگاری از قسمت ها و اعضای بدن کودک ( سر ، دست ، پا ، شکم ، لگن ، گردن ، زانو و آرنج )
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI و تصویر برداری از داخل مغز سر
  عکس با کیفیت آزمایش MRI و تصویر برداری از داخل مغز سر
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI و تصویر برداری از داخل سر و مغز و ناهنجاری ها ومشکلات پیش آمده درون مغز سر
  عکس با کیفیت آزمایش MRI و تصویر برداری از داخل سر و مغز و ناهنجاری ها ومشکلات پیش آمده درون مغز سر
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI و تصویر برداری از داخل سر و مغز و ناهنجاری های پیش آمده درون مغز
  عکس با کیفیت آزمایش MRI و تصویر برداری از داخل سر و مغز و ناهنجاری های پیش آمده درون مغز
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI از گردن و مهره های گردن و ستون فقرات جهت تشخیص بیماری دیسک گردن
  عکس با کیفیت آزمایش MRI از گردن و مهره های گردن و ستون فقرات جهت تشخیص بیماری دیسک گردن
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI از گردن و مهره های ستون فقرات از بیمار مبتلا به دیسک گردن
  عکس با کیفیت آزمایش MRI از گردن و مهره های ستون فقرات از بیمار مبتلا به دیسک گردن
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI از گردن و ستون فقرات به همراه مهره های آن جهت تشخیص بیماری دیسک گردن
  عکس با کیفیت آزمایش MRI از گردن و ستون فقرات به همراه مهره های آن جهت تشخیص بیماری دیسک گردن
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش MRI مغزی جهت تشخیص بیماریهای مغز و اعصاب و تومورهای مغزی
  عکس با کیفیت آزمایش MRI مغزی جهت تشخیص بیماریهای مغز و اعصاب و تومورهای مغزی
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت دستگاه MRI یا (Magnetic Resonance Imaging) جهت تصویر برداری از درون بدن انسان
  عکس با کیفیت دستگاه MRI یا (Magnetic Resonance Imaging) جهت تصویر برداری از درون بدن انسان
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت مانیتورها در حین عمل MRI و نشان دادن داخل بدن انسان
  عکس با کیفیت مانیتورها در حین عمل MRI و نشان دادن داخل بدن انسان
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت بیماری در حین عکسبرداری از داخل بدن یا MRI
  عکس با کیفیت بیماری در حین عکسبرداری از داخل بدن یا MRI
  5,000 تومان