• عکس با کیفیت تصویر دو دست به همراه واژه انگلیسی شبکه اجتماعی و نمادهای نرم افزارهای پیام رسان و مجازی
    20,000 تومان