پیکستان

پیکستان

 • هنوز امتیازی دریافت نکرده است!
 • عکس با کیفیت چند تکه یخ مکعبی بر روی سطح یخی
  عکس با کیفیت چند تکه یخ مکعبی بر روی سطح یخی
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت سه تکه یخ مکعبی شکل در کنار هم
  عکس با کیفیت سه تکه یخ مکعبی شکل در کنار هم
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت 9 قطعه یخ شکسته شده تقریبا به شکل مکعب چیده شده در کنار هم
  عکس با کیفیت 9 قطعه یخ شکسته شده تقریبا به شکل مکعب چیده شده در کنار هم
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت حروف الفبا و اعداد 1 تا 9 انگلیسی به شکل یخی یا برش های یخ
  عکس با کیفیت حروف الفبا و اعداد 1 تا 9 انگلیسی به شکل یخی یا برش های یخ
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت سبدهای مختلف میوه و صیفی جات مختلف
  عکس با کیفیت سبدهای مختلف میوه و صیفی جات مختلف
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت خدمه یا گارسن و پیش خدمت رستوران و تالار با لباس کت و شلوار و دستکش سفید
  عکس با کیفیت خدمه یا گارسن و پیش خدمت رستوران و تالار با لباس کت و شلوار و دستکش سفید
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت خدمه و مهماندار هتل و یا گارسن و پیش خدمت رستوران و تالار با کت و شلوار و دستکش سفید به همراه ظرف پذایرایی
  عکس با کیفیت خدمه و مهماندار هتل و یا گارسن و پیش خدمت رستوران و تالار با کت و شلوار و دستکش سفید به همراه ظرف پذایرایی
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت خدمه و مهماندار هتل یا گارسن و پیش خدمت رستوران با لباس مخصوص و ظرف پذیرایی در دست
  عکس با کیفیت خدمه و مهماندار هتل یا گارسن و پیش خدمت رستوران با لباس مخصوص و ظرف پذیرایی در دست
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت دست خدمه و مهماندار هتل یا گارسون و پیش خدمت رستوران و تالار با لباس کت و دستکش سفید و ظرف یا سینی در دست
  عکس با کیفیت دست خدمه و مهماندار هتل یا گارسون و پیش خدمت رستوران و تالار با لباس کت و دستکش سفید و ظرف یا سینی در دست
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت فانتزی از چمدانی چرمی با ماکت کافی شاپی داخل آن
  عکس با کیفیت فانتزی از چمدانی چرمی با ماکت کافی شاپی داخل آن
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت تصویری حاوی فنجان کاپوچینو با طرح Good Morning و دانه های قهوه چیده شده به شکل قلب بر روی میز چوبی روشن
  عکس با کیفیت تصویری حاوی فنجان کاپوچینو با طرح Good Morning و دانه های قهوه چیده شده به شکل قلب بر روی میز چوبی روشن
  5,000 تومان
 • عکس با کیفیت فنجان داغ قهوه به همراه دانه های قهوه چیده شده بر روی میز چوبی
  عکس با کیفیت فنجان داغ قهوه به همراه دانه های قهوه چیده شده بر روی میز چوبی
  5,000 تومان